Çorum Yaşam
Ne,nerede,ne zaman?

Hava, Su, Toprak, Bitki Örtüsü ve Canlılar, Hassasiyetle Korunacak

Saadet Partisi Çorum Kadın Kolları Başkanı Melahat YILMAZ çevre temizliğine dikkat çekmek ve yaşanabilir bir çevre için komisyon toplantısını ve eğitimi itfaiye parkında yaptı.
Saadet Partisi olarak çevreyi ilgilendiren bütün konulara medeniyetimizin temel ilkeleri ile yaklaşmaktayız. Aynı zamanda yaşanabilir çevrenin sürdürülebilirliği açısından çevreye hem manevi olarak emanet hem de gelecek nesillerin emaneti olarak görmekteyiz.
Hava, su, toprak, bitki örtüsü ve canlılar, özellikle de doğal ekosistemler hassasiyetle korunacaktır.
Çevre meseleleri hakkında doğru politikaların geliştirilmesinin yanı sıraeğitim ve toplumsal bilincin oluşturulması da gerekmektedir. Bu bilincin oluşturulmasında toplumun her kesimine yönelik uygulamalar ve eğitim faaliyetleri planlanacaktır.
Çevre tahribatının sonuçları, problemin gerçekleştiği bölge ile sınırlı değildir. Bu sebeple uluslararası düzeyde çevrenin korunmasına yönelik politikalara ve tahribata karşı politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Çevrenin korunmasına yönelik uluslararası çevre konularına, antlaşmalara, protokollere ve çevre tahribatına önem verilerek uluslararası belirleyici rol üstlenilecektir.
Çevrenin korunmasına yönelik ulusal ve bölgesel, makro ve mikro ölçekte koruma planları ve programları hazırlanacaktır.
Organik yaşamın insani olarak sürdürülmesi, ormanların ve bitki çeşitliliğinin korunması için endüstriyel ormancılık uygulamaları desteklenecektir.
Ülkemiz yerüstü doğal kaynaklarında olduğu gibi yeraltı kaynakları açısından da zengindir. Maden faaliyetlerinde çevreci yaklaşımlara öncelik verilecek, bütün süreçlerde toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için azami şeffaflık gösterilecektir.
Çevre konusunda toplumsal hassasiyetlerin gözlenebilmesi için kamuoyu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gidilecek, çevreye duyarlı politikaların oluşturulmasına ve uygulanmasına sivil kamuoyunun etkin olarak katılımı sağlanacaktır.
Yeşil alanların artırılmasında toplumsal desteğin güçlü bir şekilde sağlanması ve bu desteğe doğrudan katılımın hane bazında yapılması amacıyla çeşitli uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Dikkatinizi Çekebilir:

Cevap Bırakın