Çorum Yaşam
Ne,nerede,ne zaman?

Yasaklı Tarım İlacı 20 Kovan Arıyı Telef Etti.

İZMİR’in Menderes İlçesinde 20 Kovan arının ölmesi ve 30 kovan arınında ağır hasarlı olması nedeniyle 50 kovan arısı olan arıcıyı iflas ettirdi.
Kerim Atalık’ ait olan arı Kovanı içinden alınan ölü arı örneklerinin ANALİZ sonuçları Yasaklı pestisitlerin tarım ilacının arı ölümüne sebep olduğu tesbit edildi.
Arıları öldüren tarım ilacın 2016 da yasaklanmış olmasına rağmen hala kullanılıyor olması akıllara soru işaretinide beraberinde getirdi.


Dünyada arıcılıkta ilk 3 sırada olan Türkiye’de son yıllarda tarım ilaçlarından ölen arıların sayısının fazla olması yeterince tedbir alınmadığını göstermektedir. Doğanın dengesi için önemli olan arılar küresel iklim değişikliği ile maruz kaldığı dış etkenler arasında  tarım ilaçlarının ilk sırada olması tedbirlerin yetersiz olduğunu göstermektedir.
En Başta arı ve buna bağlı olarak arı ürünlerinin başta Bal, Arı sütü, polen, Balmumu, propolis ve Arı zehiri olmak üzere doğal yaşam ve insan sağlığı için önemli beslenme ürünleri olarak tüketilmektedir.
Türkiye Biyologlar Derneği Yön.Krl.Bşk. – Türkiye Biyolojik Bilimler Akademisi Yürütme Kurulu Üyesi – Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı Koordinatörü Uzman Biyolog İhsan Soytemiz, yıllardır senelik %20 civarında seyreden arı ölüm oranının bazı bölgelerde %70’lere kadar çıktığını ve genel olarak arı ölümlerinin arttığını belirtti.
Soytemiz, Şüpheli zehirlenme olgusunda, kovan içinden alınan ölü arı örneklerinde pestisit  Analizler, Gaz Kromatografi- Kütle Spektrometre GC-MS; ve Likit Kromatoğrafi – Kütle Spektrometre (LC-MS) detektörü ile LCMSMS cihazları kullanılarak kalitatif olarak yapıldı. Analizlerde 3 insektisit, tespit edildi. Sonuç olarak, arı yetiştiricilerinden alınan bilgiler ve laboratuar sonuçlarına göre, arılarda, saptanan pestisitlerin, arıların ölümlerine neden olduğu anlaşıldı.
Bilimsel araştırmalar pestisitlerin arılar üzerinde hem doğrudan öldürücü etkileri olduğunu hem de sinir sistemlerini etkileyerek felç, hafıza kaybı, öğrenme yetisi bozukluğu gibi dolaylı yollardan da arılara zarar verdiğini gösteriyor.
Söz konusu pestisitler arılarda “Koloni Çöküş Sendromu” adı verilen ölümlere neden oluyor. Bu kimyasallar, bitkilerin sadece tohumlarına uygulansa da, bitki büyürken pestisitler bitkinin bünyesinde kalmaya devam ediyor. Bitkiyle temas eden arılar ve böcekler de zehirlenerek ölüyorlar. Yapılan araştırmalar pestisitlerin, arıların yanı sıra özellikle kuş, kelebek ve suda yaşayan omurgasızları da etkilediğini ortaya koyuyor.
Küresel pestisit kullanımı, hayvanların ve insanların hastalık vektörlerini kontrol etmek ayrıca hayvansal ve bitkisel üretimini artırmak için son yıllarda çarpıcı bir şekilde artmıştır.
Bu artış toprakta, suda, hayvansal veya bitkisel ürünlerde pestisit kalıntılarına, hedef dışı canlılar üzerinde olumsuz etkilere, çevre kirliliğine ve zararlılarda direnç gelişmesine neden olmaktadır.
Pestisitlerin akut zehirlilik etkileri yanında mutajenik, teratojenik ve karsinojenik etkileri de bulunmaktadır.
Bal arıları tozlaşma, tarımsal ürün üretimi ve biyolojik çeşitlilik için önemli böceklerdir. Aynı zamanda bal ve arı ürünleri birçok canlı için önemli besin kaynağıdır. Arı parazitlerinin, vektörlerin ve tarımsal zararlıların kontrolünde bilinçsiz pestisit kullanımı bal arısı ölümlerine ve biyolojik çeşitliliğin tahribatına yol açmakta dolayısıyla tarım ürünlerinin kalitesini ve miktarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Dikkatinizi Çekebilir:

Cevap Bırakın