Çorum Yaşam
Ne,nerede,ne zaman?

Valilik Eti Lisesi deprem riski ile ilgili açıklamada bulundu

Çorum Valiliği tarafından Eti Anadolu Lisesinde Deprem riski olduğuna ilişkin Kesk’e bağlı Eğitim-Sen ile Birleşik Kamu-İş’e bağlı Eğitim-İş sendikaları tarafından yapılan basın açıklamasına cevap verildi.
Çorum Valiliği tarafından okul ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılan deprem analizi neticesinde güçlendirme kararı verilen Eti Anadolu Lisesi, güçlendirme yerine yık-yap kapsamına alınmıştır. Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı kapsamında 02.11.2021 tarihinde Çorum İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan Eti Anadolu Lisesi’nde fiziki gerçekleşme oranı %98’dir.

Yapımı devam eden Eti Anadolu Lisesi ile ilgili olarak geçici kabul komisyonu tarafından belirlenen eksikliklerin tamamlanması ile ilgili olarak yüklenici firmaya 11.11.2022 tarihine kadar süre verilmiştir. Geçici kabul komisyonunun verdiği süre bitiminde eksikliklerin tamamlanmaması durumunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41. 5 (b) “(Değişik vent: 08.08.2019-30856 R.G./33. Md., yürürlük: 18.08.2019) Kabul komisyonu, kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan işte kusur ve eksiklikler tespit ederse; geçici kabul tutanağını tanzim ederek gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tutanakta belirtir. Belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, işin son durumu, yapı denetim görevlisi tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir ve idareye iletilir. Eksikliklerin giderilmesi halinde geçici kabul tutanağı onaylanır. Kabul komisyonun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan tutarın %10’u oranında günlük ceza uygulanır. Ancak gecikme 30 günü geçerse ceza uygulamasına devam edilmekle birlikte idarece kusur ve eksiklikler yüklenici nam ve hesabına giderilebilir. Bu durumda kabul tutanağı eksikliklerin giderilmesinden sonra idarece işleme konularak onaylanır ve bu tarih kabul tarihi olarak dikkate alınır.” maddesine istinaden işin yapı denetim görevlilerince 14.11.2022 tarihli tutanak tutulmuş olup, eksikleri 30 gün içerisinde de gidermediği takdirde İdare Yüklenicinin namı hesabından eksikleri gidermeye yetkilidir.
Yüklenici firmanın ilgili maddeye göre cezalı olarak 30 gün daha yasal çalışma hakkı bulunmaktadır. Çalışma sürelerinin bitiminde işin tamamlanmaması durumunda ilgili yüklenici firmanın namı hesabına işin tamamlanması sağlanacaktır.”

Dikkatinizi Çekebilir:

Cevap Bırakın