Çorum Yaşam
Ne,nerede,ne zaman?

Nösema Hastalığına Karşı Arıcıları Uyardı.

Uzman Biyolog Dr. İhsan Soytemiz,  Bal arılarında görülen Nösema karşı arı yetiştiricilerini uyardı.
NÖSEMA HASTALIĞINA KARŞI DOĞAL OLARAK SÜREKLİ KORUNMA
Nösema hastalığı, bal arılarında (Apis mellifera) yaygın bir hastalıktır ve bir mikrosporidyum cinsi olan Nosema apis ve Nosema ceranae isimli parazitik organizmaların neden olduğu enfeksiyöz bir hastalıktır.
Nösema hastalığı, arıların bağırsağında yerleşerek, sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olur.
Nösema hastalığının ana nedenleri arasında şunlar bulunmaktadır:
Mikrosporidyum enfeksiyonu: Nösema hastalığı, Nosema apis ve Nosema ceranae adı verilen mikroskobik sporların arıların sindirim sistemine yerleşmesiyle oluşur. Bu sporlar arının içinde çoğalarak, sindirim sistemi hücrelerini etkiler ve arıların besinleri emmelerini engeller.

Bağışıklık zayıflığı: Bağışıklık sistemi zayıf olan veya stres altında olan arılar, nösema hastalığına karşı daha savunmasız hale gelirler. Probiyotiklerle bağışıklık sürekli en üst seviyede kolaylıkla tutulur.
Yoğun kovanlar: Arı kolonilerinin çok kalabalık ve yoğun olduğu kovanlarda, hastalığın yayılma riski artar. Yetersiz havalandırma ve hijyen koşulları da hastalığın yayılmasını kolaylaştırır.
Kirlilik ve kimyasal maruziyet: Pestisitler ve çeşitli kimyasal maddelerin arılara maruz kalması, bağışıklık sistemlerini zayıflatarak nösema hastalığına yatkınlığı artırabilir.
Nösema hastalığı belirtileri arıların davranışında ve görünüşünde farklılıklarla kendini gösterebilir. Hastalığın şiddetine bağlı olarak kolonideki arıların sayısı azalabilir, üreme azalabilir, hızlı arı kaybı yaşanabilir ve koloninin zayıflamasına neden olabilir.

Nösema hastalığı kontrolü için, arıların hijyenik koşullarını iyileştirmek, kovanları düzenli olarak temizlemek, arılar için uygun probiyotik ile beslenme ve beslenme kaynakları sağlamak ve çevredeki pestisit kullanımını dikkatli bir şekilde yönetmek önemlidir. Ayrıca, hastalığın erken teşhisi için arılar üzerinde düzenli gözlem yapmak faydalı olacaktır.

Nösema hastalığının ana nedeni olan Nosema apis ve Nosema ceranae isimli mikrosporidyumların probiyotiklerle etkileşimlere girerek ve probiyotiklerin hastalığı baskılayıcı etkisi ile Nösema hastalığı kontrolü sağlanabilir. Saha uygulamaları ve 3 yıllık çalışmalar sonucunda Arıca  probiotics’in arıların bağırsak florasını destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve stresle başa çıkmalarına yardımcı olduğu, Nösema hastalığını kontrol ettiği kanıtlanmıştır. Arıca Probiotics’i tüm sezon kullanan arıcılardan elde edilen canlı arılar üzerinde yapılan deneylerde, arı bağırsaklarında probiyotik bakterilerin çokluğu görülmüş ve bundan dolayı bağışıklığı kuvvetli olan arıların bu tür hastalıklara yakalanmadığı tespit edilmiştir.

İletişim: WhatsApp 05528720848

Uzman Biyolog Dr. İhsan Soytemiz

Dikkatinizi Çekebilir:

Cevap Bırakın