Çorum Yaşam
Ne,nerede,ne zaman?

Emekli Belediye Başkanlarına 3 Bin 903 Lira ile 10.409 Lira Zam

Emekli belediye başkanlarına ödenen makam, temsil ve görev tazminatında adaletsizlik sona eriyor. İki yıl görev yapmış tüm emekli belediye başkanlarına 1 Şubat’tan itibaren aylık 3.903 lira ile 10.409 lira arasında değişen tutarlarda makam ve temsil tazminatı ödenecek. Tazminattan, göreve seçimle gelmiş olanlar yararlanacak. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, Emekli Sandığı Kanunu’na göre, makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam “iki yıl” bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara, bulundukları en üst görev esas alınarak makam tazminatı veya buna bağlı temsil ve görev tazminatı ödeniyor. Belde belediye başkanlarında 3.903 TL, büyükşehir belediye başkanlarında 10.409 TL ve arasında olan tazminattan daha önce sadece Emekli Sandığı Kanunu’na tabi görevlerde çalışmış olan belediye başkanları yararlanıyordu. 2008 yılında 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çıkartılırken, 1 Ekim 2008 tarihinden önce en az 2 yıl belediye başkanlığı yapmış olmak şartıyla SSK ve BAĞ-KUR’lu belediye başkanlarına da makam, temsil ve görev tazminatı hakkı tanındı.
1 Ekim 2008 sonrasında göreve başlayanlardan ise Emekli Sandığı Kanunu’na tabi çalışması bulunanlardan 2 yıl makam tazminatına tabi görev yapmış olanlar tazminat hakkından yararlanabilirken, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı statüsüne tabi diğer başkanlar yararlanamıyorlar.
Geçen yıl temmuz ayında TBMM’de kabul edilen 7417 Sayılı Kanun ile belediye başkanları arasındaki bu ayrım ortadan kaldırıldı.
Yeni kanun uyarınca, Emekli Sandığı iştirakçisi olup olmadığına bakılmaksızın, iki yıl belediye başkanlığı yapmış olmak yeterli sayılacak. Başka bir ifade ile daha önce sadece makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevde en az iki yıl çalışmış olan belediye başkanları bu haktan yararlanabilir iken, yeni düzenlemeyle, iki yıl belediye başkanlığı yapmış olan herkes tazminat alabilecek.
SEÇİLMİŞ OLMA KRİTERİ
Tazminat hakkından, 1 Ekim 2008 tarihinden önce veya sonra seçimler neticesinde belediye başkanı görevinde bulunanlar yararlanacak. Kayyum olarak atanan, askeri darbe dönemlerinde atama ile görevlendirilen belediye başkanları tazminat alamayacak.
Ancak, 1963 seçimlerine kadar belediye başkanları doğrudan halkın oyu ile değil de belediye meclisleri tarafından seçildiği için, onlar da seçilmiş başkan sayılacak. Söz konusu tarihten önce belediye meclisi tarafından seçilmeyenler de atanmış kabul edilecek.
Belediye başkanlığının ölüm, hastalık, istifa gibi sebeplerle boşalması halinde belediye meclisince gizli oyla seçilmiş olan başkanlar da seçimle göreve gelmiş sayılacak.
İLK ÖDEME 1 ŞUBAT’TA YAPILACAK
Söz konusu şartları sağlayan mevcut emekli belediye başkanlarına, 1 Şubat 2023 tarihinde, normal emekli aylıklarına ilaveten, emsal belediye başkanlarına ödenmekte olan tazminatlar verilmeye başlanacak. 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası şeklinde ayrım ortadan kaldırılmakla birlikte, daha önce tazminat alamamış olanlara geçmişe dönük ödeme yapılmayacak.
DUL VE YETİMLER DE YARARLANACAK
Hayatını kaybetmiş belediye başkanlarından dolayı ölüm aylığı almakta olan eş ve çocukları da hisseleri oranında tazminat almaya başlayacaklar.
İKİ YILLIK SÜRE NASIL HESAPLANACAK?
Makam tazminatına hak kazanabilmek için aranan iki yıllık sürenin hesabında, makam tazminatına tabi diğer görevlerde geçirilen sürenin yanı sıra görevleri sırasında sigortalı olup olmadıklarına bakılmaksızın belediye başkanlığı görevinde geçen süreler birlikte dikkate alınacak.
BAŞVURU YAPMALARI GEREKECEK
Söz konusu tazminattan yararlanmak isteyen emekliler ile hayatını kaybetmiş başkanların hak sahiplerinden 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) kapsamında aylık alanlar, dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yapacak. 4C (Emekli Sandığı) kapsamında emekli aylığı almakta olanlar ile hak sahipleri ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına başvuruda bulunacaklar.
Talep dilekçelerine; belediye başkanlığı yaptıkları süreler, belediye başkanlığına seçimle geldikleri, belediye başkanlığı türü (büyükşehir, il, ilçe, belde) gibi hususları içeren, kaymakamlık veya valiliklerce onaylanmış belgeyi ekleyecekler.
Belediye başkanlığı görevinde geçirdiği süre 2 yıldan az olanlar ise makam tazminatına tabi başka görevlerde çalışmışlarsa o süreleri gösteren ilgili kurumlardan aldıkları belgeyi de Sosyal Güvenlik Kurumu’na verecekler.
KAMUDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLERİN TAZMİNATI KESİLECEK
Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dahil olmak üzere kamuda her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın görev alanlara, bu görevleri devam ettiği sürece temsil ve görev tazminatları ödenmeyecek. Ancak, eğitim veya bilimsel araştırma kurum ve birimlerinde emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlar, her derece ve türdeki eğitim kurumları veya eğitim birimlerinde ders ücreti karşılığında ders görevi verilenler ile görevlendirilen profesörlere temsil veya görev tazminatları ödenecek.
EMEKLİ AYLIĞI ALMAKTA OLAN AKTİF GÖREVDEKİ BAŞKANLAR NASIL YARARLANACAK?
Makam ve temsil tazminatı hakkından yararlanmayıp emekli olan ve halen aktif belediye başkanlığı görevinde olanlara, 1 Şubat’tan itibaren sadece makam tazminatı ödenecek. Aktif görevin sona ermesinin ardından ise temsil ve görev tazminatları ödenecek.

Dikkatinizi Çekebilir:

Cevap Bırakın