Çorum Yaşam
Ne,nerede,ne zaman?

Sahi 15 Temmuzu Neden Yaşadık?

Köşe yazarımız emekli icra müdürü, İşletmeci – İletişimci- Uzlaştırmacı Ali Çeliker , “Sahi 15 Temmuzu Neden Yaşadık” başlıklı süreçle ilgili yazı kaleme aldı.
ATATÜRK DİYOR Kİ.
‘’Efendiler! Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, her şeyden evvel, Türkiye’nin istiklaline, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir,

Cumhuriyet sizden fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmenizi ister.’’ (25 Ağustos 1924)
Peki, Çok Partili Siyasal sisteme geçtikten sonra yaklaşık 70 yıldır biz ne yaptık? Çocuklarımıza biat kültürünü enjekte ettik, adeta sorgulamayı günah saydık. Hz. Ömer’e Cuma hutbesini okuduğu sırada, cemaatten birisi ‘’İn oradan aşağı , sana hakkımı helal etmiyorum, o hudbeyi okuyamazsın’’ diyebildiği bir cemaat kültüründen; ‘’camide hutbeyi okuyan imama soru soramazsın, hayır diyemezsin, eleştiremezsin’’ diyen bir cemaat kültürü oluşturduk. Ahir zamandaki bir imamı 10 aşaremei beşereden olan 4 halifeden daha ehil gördük! Peygamber efendimizin torununu omuzuna alıp hudbe okuduğunu, okuduğu hudbenin haftanın olaylarına yönelik yol gösterici olduğunu ve ekseriyetle hudbenin beş cümleyi geçmediğini yok saydık! Hutbeyi nutuk merkezi, ideoloji aşılama makamı haline getirdik!

Milli Eğitimde her yıl müfredat değiştirerek, Milli Bir Eğitim politikası oluşturamadık! Öğretmenlerimiz öğrenemeden yeni bir müfredat geliverdi! Öğretmen kendisinin öğrenemediği bir müfredatı öğrencisine nasıl anlatabilirdi ki? Hiç düşünmedik!

70 yıldır, siyasi yelpazede, iki oy fazla alabilmek için dini motifleri ön planda tuttuk, gençliği, Türk İnsanını dini değerlerle ile korkuttuk, Cumhuriyeti din düşmanı gibi gösterdik! Devlet olarak Yurt yapmadık, çocuklarımızın din motifli, denetimden uzak yurtlara gitmesini mecbur kıldık! Atatürk ve silah arkadaşlarını daima din düşmanı gibi anlatan merdiven altı eğitime izin verdik, görmezden geldik, hatta el altından destekledik, siyaset meydanlarında 2 oy fazla alabilmek için cumhuriyeti din düşmanı ilan ettik, ‘’ beni dinlediniz, bir de rakibimizi dinleyin’’ ‘’tek taraflı bilgiden beslenmeyin, tek taraflı haber izlemeyin, karşı tarafı da takip edin, izleyin ona göre değerlendirin’’ diyen bir siyasetçimiz, bir aydınımız çıkmadı! Bir tarafımız karşı tarafı Atatürk düşmanı, bir tarafımız diğer tarafı din düşmanı gibi ilan ettik! Böylece sorgusuz biat kültürü ile yetişmiş gençliğimiz ikiye bölünüverdi. 70 yıldır ‘’ya benimsin, ya kara toprağınsın’’ dedik! Saygıdan, sevgiden, hoşgörüden uzak bir toplum oluverdik! Öyle bir noktaya geldik ki; Cumhuriyete karşı, sözüm ona alim, aydın birisi çıktı; ‘’keşke Yunan kazansaydı’’ diyebildi! Dedi de, ona karşı çıkan, kendi cenabından bir aydın; ‘’sen ne diyorsun’’ diyemedi. Sanki Türk Gençliğinin üzerine ölü toprağı serpilmişti!

Yetmedi, Cumhuriyetin makamlarında oturandan dahi, o zatın cenazesine iştirak etmekte bir behis görmeyenler oldu!

Peki sonuç mu? Sonuç 15 temmuz gibi kara bir gün doğdu! Şükür ki, Her milli mücadelede olduğu gibi Türk Milletinin ruhu şahlandı, karanlık tam hakimiyet kuramadan Güneşin doğmasını sağladı…

Peki ders aldık mı? Sanmıyorum! Neden mi? Etrafımızdaki tarikat denilen oluşum faaliyetlerine baktığımızda, zamanında Fetö’nün halk arasındaki uygulamaları ile aynı olduğunu, hatta daha da ileri giderek; babayı oğula düşman edecek, halayı, teyzeyi, amcayı, yakın akrabayı na’mahrem gösterip, irtibatı ,iletişimi koparmaya yönelik eylemlerin olduğunu, tabii olarak da biat kültürü ile yetişen çocuklarımızın da sorgusuz bir şekilde o karanlık ortamlara karıştığını görmek mümkündür ve gitgide de çoğaldığı kesin bir gerçektir. Bu tür oluşumlar, İnşallah ileride Fetö benzeri bir oluşum haline dönüşmez!

Ve diyorum ki, Bir Nesil Bozuksa; 1. Öğretmen bozuktur, 2. İmamlar bozuktur! Lütfen Bekamız için bu iki kesimin eğitimine çok daha önem verelim. Atatürk ne güzel demiş; Muallimler Yeni Nesil Sizin Eseriniz olacaktır! Bu nedenle gençliği yetiştiren öğretmenlerimiz ile Yetişkin kesime rehberlik eden İmamlarımız çok ama çok önemlidir. Bu iki kesime gerekli önem verilirse, kimse merdiven altı eğitime yönelme gereği duymayacaktır. Ve ne olur, siyasetçilerimiz; Atatürk’ümüzü ve dinimizi siyasetinizde kullanmayınız! Bu iki kesim kırmızı çizgimiz olsun!
Allah Türk Milletini Korusun! Düşünme gücünü, sorgulama yeteneğini artırsın inşallah!

Saygı ile…

Cevap Bırakın