Çorum Yaşam
Ne,nerede,ne zaman?

ÇORUM OSBM 2020 YILI FAALİYET RAPORU YAYINLANDI.

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün 2020 Yılında yapmış olduğu Faaliyetleri hakkında rapor yayınlandı.
Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün 2020 Yılı çalışmaları ile ilgili olarak yaptığı faaliyetler ana hatlarıyla aşağıda belirtildi.
Yapılan açıklamada;
Böge Müdürlüğümüzce Yapı Belgeleri, Ulusal Adres Veri Tabanından tanzim edilmekte olup, bölgemizde tesis kuracak sanayicilere Yapı Ruhsatları ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri dosyalarında, projelerinde ve mahallinde yapılan inceleme neticesinde verilmektedir, ayrıca İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak için müracaat eden sanayicilerimize, istenilen belgelerin eksiksiz olarak sunulmasından sonra tesiste gerekli incelemeler yapılmakta ve Müdürlüğümüzce İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları tanzim edilerek verilmektedir.

⦁ Bölge Müdürlüğümüz tarafından Yapı Denetim Hakedişleri yerinde yapılan incelemelere göre onaylanarak ödemelerin gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

– İlimiz, teşvik paketi kapsamında 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler” gruplaması çerçevesinde 4. Bölge kapsamına alınmış olup, bu yeni teşvik paketine göre Organize Sanayi Bölgemizde yapılacak yatırımlar, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, gelir-kurumlar vergisi indirimi, faiz desteği SGK işveren pirim desteklerinde 5. Bölge teşvik unsurlarından faydalanmaktadır. Ayrıca sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun ile organize sanayi bölgesinde bulunan binalar için daim olarak emlak vergisi muafiyeti ve sanayi sicil belgesine sahip yatırımcılarımızın elektrik tüketiminden alınan %2 TRT payı muafiyeti getirilmiştir.

– 12.04.2011 tarihinden itibaren 4562 sayılı OSB Kanununun Geçici 9 uncu maddesi teşvik uygulaması 12.04.2017 tarihi ile bitmiş olup; 01.07.2017 tarih 30111 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun’ 58. Maddesi ile 4562 sayılı OSB Kanununa Ek Madde 3 eklenmiş ve kısmen veya tamamen bedelsiz tahsis uygulaması sürekli hale getirilmiştir. Bu kapsamda 05.06.2018 tarih ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile önce % 40 oranında, 02.11.2018 tarih ve 300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile % 60 kısmen bedelsiz oranında tahsis imkanı getirilmiştir.

– İlave Alanımızla birlikte 665 Hektarlık Bölgemizde, 4562 sayılı OSB Kanununun Ek-3. maddesine(%60 oranında) istinaden kısmen bedelsiz olarak 2020 yılında 27 adet parsel tahsis edilmiştir.

* 665 Hektarlık Çorum Organize Sanayi Bölgesinin durumu aşağıda verilmiştir.

* Toplam Sanayi Parseli : 255
* Tahsisli Sanayi Parsel Sayısı : 178
* Tahsissiz Sanayi Parsel Sayısı : 77
* Faaliyette Olan Sanayi Parsel Sayısı : 118
* Faaliyetine Ara Veren Sanayi Parsel Sayısı : 12
* İnşaat Aşamasında Olan Sanayi Parsel Sayısı : 25
* Proje Aşamasında Olan Sanayi Parsel Sayısı : 23
– Bölgemiz 2020 yılı içerisinde;

-17 adet Yeni Yapı Ruhsatı,
-31 adet Tadilat Ruhsatı,
-19 adet Ek Bina Yapı Ruhsatı,
-34 adet İsim Değişikliği Yapı Ruhsatı olmak üzere toplam 101 adet Yapı ruhsatı,
-24 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi,
-13 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı belgesi verilmiştir.

– 2020 ARALIK ayı itibariyle Bölgemizdeki firmalara toplam;
282 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi,
179 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir.
Toplam 665 Ha.’lık Bölgemizdeki Parsellerin
Sektörlere Göre Dağılımı ve Oranları;

665 Ha.’lık Bölgemizdeki Parsellerin
Sektörlere Göre 2020 Yılı İstihdam Rakamları ve Oranları;

BÖLGE İÇİ TRAFİK GÜVENLİK ÇALIŞMALARI MÜDÜRLÜGÜMÜZCE TAMAMLANMIŞTIR

Bölgemiz içerisinde trafik akışının daha güvenli sağlanabilmesi için trafik işaret levhaları ve tali yolların ana bağlantı noktalarına hız kesici butonlar yerleştirilmiş, deforme olan kauçuk hız kesici butonlar kilitli parke taşı ile değiştirilerek bölge içi trafik güvenliği sağlanmıştır.

ÇORUM TOBB – OSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
– Çorum Organize Sanayi Bölgemiz Sosyal Tesislerinin de bulunduğu alan içerisinden, 49 yıllığına bedelsiz olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilen alanda, Çorum TOBB – OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında 9. 10. 11. 12. Sınıflarda toplam 305 öğrenci ve 39 personel ile eğitime devam edilmektedir. Makine, metal ve elektrik-elektronik bölümlerini kapsayan eğitim bölümlerine değirmencilik bölümlerinin eklenmesi onaylanmış olup 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçmiştir. 2020-2021 öğretim yılı sonunda değirmencilik bölümünden ilk mezunlar verilmeye başlanacak olup, Bölgemiz firmalarına büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bölgemizde faaliyet gösteren yatırımcıların sektörlerine göre eğitim verilerek ara eleman ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.

-Bölgemizde yapılacak çalışmalarda kullanmak amacıyla 665 Ha bölgemizin tamamının Drone ile havadan görüntüsü aldırılmıştır.
-Bölgemiz güvenliğinin sağlanması amacıyla önceki yıllarda hizmet alımı yolu ile gerçekleştirilen güvenlik birim hizmetleri 2020 yılı başlangıcında, T.C. Çorum Valiliği İl Jandarma Komutanlığına başvuru yapılarak 2019/J14 belge numaralı Özel Güvenlik İzin Belgesi alınmış ve Müdürlüğümüz bünyesinde 19 güvenlik personeli istihdam edilerek Özel Güvenlik Birimi oluşturulmuştur. 215 hektarlık alanın Bölgemize ilave edilmesiyle genişleyen Bölge sınırlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla etkin kullanım özelliğini yitiren nizamiye 2(ofis yolu) güvenlik noktası genişleyen sınırlarımızı kapsayacak şekilde yeni yerine taşınmış ve 215 hektarlık alanın 8 nolu yolu (Ahlatçı Rafineri güzergahı) için 3. Nizamiye giriş noktası oluşturularak güvenlik zafiyetleri minimize edilmiştir. Böylelikle Organize Sanayi Bölgemize giriş sağlayan tüm karayolu bağlantıları 24 saat araç takip sistemi ile kontrol edilerek, Bölgemize giriş-çıkış yapan araçlar kayıt altına alınmıştır.

Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nce, Çorum Organize Sanayi Bölgemiz içerisindeki, Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdari Binasında saat 24:00’e kadar güvenlik hizmeti verilmesi talep edilmiş, söz konusu binada bulunan ofislerin kiralanmasına başlanıldığından ve Teknokent’te faaliyete geçecek bu firmaların gece çalışmalarının da olacağından söz konusu talep uygun bulunmuş olup, Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdare Binasında saat 24:00’e kadar Bölge Müdürlüğümüz bütçesinden karşılanmak üzere mevcut güvenlik görevlisine ilave olarak güvenlik görevlisi çalıştırılmaya devam edilmiştir.-
Bölgemiz İtfaiye Ekibi vardiyalı olarak 24 saat görev yapmış, Bölgemizdeki ve çevremizdeki 9 adet yangın vakasına en kısa zamanda müdahale edilmiş, Bölge civarında ve Çorum Merkezindeki tarla, işyeri ve mesken yangınlarında da Çorum Belediyesi İtfaiyesi ile koordineli olarak hizmet verilmiştir. Personelimiz Temel İtfaiye Eri Eğitimine katılarak belgelerini almışlardır. İtfaiye Aracı ile Bölge Sanayicilerine sulama ve merdiven hizmetleri verilmiştir.- Bölgemiz kanalizasyon kollektör hattının deşarj noktasına montajı gerçekleştirilen otomatik numune alma cihazı ve debimetre vasıtasıyla gereken numuneler düzenli alınmış ve analiz sonuçları ilgili yerlere bildirilmiştir.
– Çorum Belediyesince Bölgemizdeki firmalara aylık olarak tahakkuk ettirilen evsel katı atık ücreti Bölge Müdürlüğümüz bütçesinden karşılanmaktadır.
– Bölgemizdeki sanayi tesislerinin çöp konteynırları haftanın 2 günü muntazaman boşaltılmış, böylece bölgenin koku ve sinekten korunması sağlanmıştır.

– Bölge iç yollarındaki ve sosyal tesisler içerisindeki mevcut çim alanlar ile 2020 yılında çimlendirilen alanların sulama, biçme ve bakım işleri yapılmıştır. Ayrıca; yeşil alanlarımıza dikilen mevcut fidanların dipleri açılmış, yabani otlar temizlenmiş ve ağaç budamaları yapılmıştır. Bölge içi ve etrafında yeşil alanlarda kene, sivrisinek, karasinek ve uçan zararlıların üreyebileceği larva ve uçkunlara karşı sanayi tesisleri, çöp tankları, yeşil alanlar, akasya, meyve ağaçlarının ilaçlanması ve COVİD-19 pandemisi kapsamında Müdürlüğümüzün dezenfeksiyon işleri için Bölge Müdürlüğümüzce, Biosidal Ürünlerin Kullanım Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği ilaçlama şirketi ile 2020 yılı için hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.

-Çin’in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendiren Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla Bölgemizde faaliyet gösteren firmalara T.C. Çorum Valiliği tarafından temini sağlanan toplamda 31.600 adet ücretsiz maske Müdürlüğümüz tarafından dağıtılmıştır.
-Bölgemizde faaliyet gösteren tüm firmaların denetimleri, İl Salgın Denetim Merkezi koordinasyonu ve 06.10.2020 tarihli T.C. Çorum Valiliği oluru ile Müdürlüğümüz katılımıyla denetim ekibi oluşturulmuştur. Bölgemizde faaliyet gösteren firmalar, il Salgın Denetim Merkezinin belirlediği günlerde denetime tabi tutulmuş, maske kullanımı, sosyal mesafe, temizlik hijyen ve servis araçlarının kontrolleri titizlikle yapılmış ve denetim raporları İSDEM sistemine girilerek kayıt altına alınmıştır. Denetim çalışmaları haftanın belirli günleri hız kesmeden devam etmektedir.

-Sürdürülebilir atık yönetiminin sağlanması amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ yayımlanmıştır. Yayımlanan bu yönetmelik ile israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılması, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanılmasını hedeflemiştir. Sıfır atık yönetiminde, ürünlerin yeniden kullanılması, kullanım ömürlerinin uzatılması, ürünlerin üretiminde zararlı maddelerin kullanılmaması veya azaltılması, geri dönüşümü mümkün ürünlerin üretilmesi esastır. Atık oluşumunun önlenmesi, atık azalımı, atık oluşumunun önlenemediği durumda yeniden kullanımı sıfır atık yönetim sisteminin basamaklarıdır. Sıfır Atık Projesi; kültürel, ekonomik ve sosyal gelişimin elde edilmesi için atıkların yaşam döngüsünü dikkate alan bir yaklaşım biçimidir.

-Sıfır Atık Projesi kapsamında; Sıfır Atık Yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve izlenmesine yönelik olarak bölgemiz içerisindeki cadde ve sokakların muhtelif yerlerine ikili atık toplama kumbaraları yerleştirilmiş ve ayrıca Geçici Atık Depolama Alanı kurulmuştur. Bölge Müdürlüğümüzce T.C. Çorum Valiliği Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ ne Yaptığımız başvuru neticesinde; 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’nce Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak Temel seviye Sıfır Atık Belgesini almıştır.

– Bölgemize elektrik enerjisi; 2020 yılında Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi hakkında Tebliğ gereğince yüksek tüketimli tüketiciler grubuna dahil olmuş olup ; mevzuat kapsamında saatlik tüketimlerin saatlik birim fiyatların çarpılması hesaplamasına geçilmiştir. Mevzuat kapsamında Serbest tüketici hakkını kullanmayan tüketiciler için
2020 yılı elektrik enerjisi tedariki kapsamında Bölge Müdürlüğümüzce alınan teklifler neticesinde en uygun teklifi veren YEPAŞ firması ile anlaşma sağlanarak daha ucuz elektrik enerjisi tedariki sağlanmış, OSB dışında bulunan sanayi tesislerinin ortalama aktif enerji birim fiyatları ile kıyaslandığında Bölge sanayicilerimiz %23,60 oranında daha ucuz elektrik enerjisi kullanması sağlanmıştır.
250 KWh POMPA İSTAYONU GES TESİSİ
– Bölgemiz su ihtiyacının karşılandığı kuyularımızın bulunduğu, Çorum – Merkez, Yenice Köyü, 360 nolu parseldeki pompalarımızın enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğe göre 250 kW’lık Çorum OSB Fotovoltaik (Güneş) Enerji Santrali Kurulum Projesi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından (OKA’nın) %56,44’ü desteği ile 01.07.2016 tarihi itibari ile tamamlanmıştır. OSB bütçesinden %43,56’sı karşılanan projemizin 2020 yılında GES tesisi tarafından toplamda 372.645 kWh üretilen elektriğin, 271.216 kWh pompa tesisleri tarafından tüketilmiştir. 2020 yılında tüketilemeyen ve dağıtım hattına verilen 101.429 kWh’tir.

Söz konusu GES tesisimiz faaliyete geçtiği 01.07.2016 tarihten itibaren toplamda 1.657.077 kWh elektrik üretmiş, üretilen elektriğin 1.116.259 kWh ‘i pompa tesisleri tarafından tüketilmiş olup, geriye kalan 541.268 kWh elektrik dağıtım hattına verilmiştir. Sonuç olarak pompa tesislerimiz tarafından tüketilen enerjinin %60 GES tesisimiz tarafından karşılanmıştır.
GES ve pompa tesislerinin Müdürlüğümüzden kontrolünün (çalışma durumu, çalışma saati ayarı, reaktif-tersreaktif kontrolü, GES tesisinin devrede olup olmadığı) sağlanması amacıyla uzaktan otomasyon sistemi ile OSB içerisindeki su depolarının seviyeleri kontrol edilerek depolarda yeterince suyun olması sağlanmıştır. Ayrıca, günlük su ihtiyacı ve harcanan miktarın düzenli ölçülmesi ve ilgili hesaplamalar için bilgisayar programı hazırlanmış ve günlük program kayıtları yapılmıştır.
– Bölge Müdürlüğümüz tarafından Firmalara 44 adet (toplam 25,66 MW) GES Çağrı Mektubu verilmiştir. Çağrı Mektubu verilen projelerden 2020 yılında 7 adet toplam (3,076 MW) GES faaliyete geçmiş olup; toplamda 10 adet 9,395 MW kurulu güce sahip GES tesisi faaliyete geçmiştir. 2020 yılında Bölgemizde bulunan lisansız mevzuat kapsamında kurulan GES tesislerinin ürettiği brüt elektrik miktarı 9.240.278 kWh olarak gerçekleşmiştir.
– BOTAŞ’ın serbest tüketici fiyat tarifesi üzerinden, yerel dağıtım şirketi ile imzalanan sözleşme kapsamında, Bölge Sanayicilerimize ortalama % 1 oranında daha ucuz doğalgaz temini sağlanmıştır.

– Bölgemizdeki sanayi tesislerine kesintisiz doğalgaz verilebilmesi için şebekenin takibi ile doğalgaz istasyonlarının temizlik ve bakımı yapılmış, periyodik olarak regülatör, sayaç, vana grupları v.s. gaz kaçağı kontrolü yapılarak kaçak tespit edilen yerlere anında müdahale edilmiş, sayacı arızalı olan tesislerin sayaçları bakım ve kalibrasyon için ilgili firmalara gönderilmiştir. Arızalanan Gaz Stoplar (Sedr Vanalar) yenisi ile değiştirilmiştir.

– Günlük doğalgaz tüketim miktarlarımızın tespiti için Bölgemiz endeksleri alınmış, kontrol edilmesi gereken veya hatalı durumlarda dağıtım şirketine bildirilmiş, ayrıca gerekli olan hesaplamalar yapılmış olup, sözleşme miktarına uyumluluğumuz devamlı kontrol altında tutulmuştur.

– 2020 yılı içerisinde 13 adet parselin doğalgaz bağlantı hattı imalatı yapılarak servis kutusu konulmuştur.

– Gereken abonelik işlemleri tamamlanarak, 2020 yılı içinde 18 adet tesisin kabulleri yapılmış ve doğalgaz kullanmaları sağlanmıştır.
– Bölgemiz personelinden iki kişiye müdürlüğümüz tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi/Doğalgaz PE Boru Kaynakçısı-Seviye 4 belgesi alınmıştır. Bölgemiz personeli düzenli olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine katılmıştır.

– Bölgemize ait enerji tüketim değerleri her ay periyodik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, Maliye ve Hazine Bakanlığı’na gönderilmiş olup, tüketimlere ilişkin kayıtlar muhafaza edilmektedir.
– Bölgemizdeki sanayi tesislerinin elektrik, su ve doğalgaz endeksleri her ayın sonu itibariyle muntazaman alınarak hesaplamalar tamamlanarak Muhasebe birimi tarafından tahakkuku yapılması sağlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dikkatinizi Çekebilir:

Cevap Bırakın